• Spoken Dialogic Multimodal Linguistic Resources
  • MLAKAR, Izidor, MAJHENIČ, Simona, ROJC, Matej, VERDONIK, Darinka. Multimodal corpus EVA 1.0, (CLARIN.SI data & tools). Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University, 2020. [COBISS.SI-ID 23134486]
    [tip COBISS: 2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus] 
  • ROJC, Matej, MLAKAR, Izidor. A new fuzzy unit selection cost function optimized by relaxed gradient descent algorithm. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], Nov. 2020, vol. 159, str. 1-18, doi: 10.1016/j.eswa.2020.113552. [COBISS.SI-ID 15636995], [JCRSNIPWoS do 14. 11. 2020]
  • VERDONIK, Darinka. Označevanje dialoških dejanj v korpusih. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 3, str. 373-390. ISSN 0350-6894. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3860. [COBISS.SI-ID 37572611], [SNIP]